הדרך הנכונה לפינוי שוכר סורר

שוק הדירות להשכרה בישראל הוא שוק רחב היקף. מנקודת מבטו של המשכיר – מה ניתן לעשות כשהשוכר לא מקיים את התחייבויותיו?

הדרך הנכונה לפינוי שוכר סורר ממושכר

שוק הדירות להשכרה בישראל רחב היקף ובמסגרתו מתנהלת מערכת יחסים בין בעלי הדירה-המשכיר, לשוכר. מערכת יחסים זו אינה מאוזנת שכן המשכיר מעמיד לרשות השוכר את הנכס שבבעלותו שלרוב הנו בעל ערך כספי רב וכנגדו צפוי לקבל דמי שכירות חודשיים ובטחונות לתשלומם. באזורים מסוימים בעלי ביקוש רב יותר ניתן לדרוש מהשוכר בטחונות כדוגמת ערבות בנקאית, אך […]

השפעת תקנות סדר הדין האזרחי על הליך פינוי מושכר

ביום 05 לספטמבר 2019 יכנסו לתוקף תקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט 2018 (להלן: "התקנות החדשות) אשר ישנו באופן משמעותי את תקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד 1984. כעולה מנוסח התקנות החדשות, מטרתן ייעול ההליך המשפטי וקביעת מנגנון להתנהלות תכליתית ויעילה בהליכים המשפטיים. יחד עם זאת, במסגרת תקנות אלה בחר המחוקק להאריך את המועד להגשת כתב הגנה […]

כיצד גובים את דמי השכירות שלא שולמו על ידי השוכר ?

ככל שפרק הזמן עד למתן פסק דין המורה על פינוי המושכר ופינויו בפועל חולף, גדל הנזק הכספי למשכיר, וביתר שאת, כאשר אין בידיו בטוחות טובות כמו שטר חוב עם ערבים, וערבים לחוזה השכירות עצמו. לפיכך, הדרך לרפא פגיעה זו, היא להקדים ולהגיש תביעה כספית כנגד השוכרים ו/או הערבים, אם ישנם, וזאת כבר במקביל לתביעת הפינוי […]

כיצד מתנהל הליך פינוי מושכר?

תקנות סדר הדין האזרחי קובעות כי תביעה לפינוי מושכר תוגש לבית המשפט השלום אשר בתחום סמכותו נמצא המושכר. תביעה לפינוי מושכר לא תכיל סעדים נוספים פרט לסעד פינוי המושכר, אך למשכיר ניתנת רשות  להגיש תביעה נוספת הכוללת סעדים כספיים בהליך משפטי נוסף ונפרד ללא צורך בקבלת רשות מבית המשפט. כך למעשה ניתן לתובע אפשרות לפצל […]

כיצד ניתן לבצע גביית חוב כספי במסגרת תביעה לפינוי מושכר

תביעת פינוי מושכר אינה כוללת סעד כספי, אלא סעד של פינוי המושכר בלבד. כלומר, לא ניתן לתבוע במסגרת תביעה לפינוי מושכר לתבוע את דמי השכירות שהשוכר לא שילם, אך ניתן לתבוע ולקבל שכר טרחה והחזר הוצאות בגין ההליך המשפטי. יחד עם זאת, לעיתים, במסגרת ההליך המשפטי, ניתן להגיע למצב בו גורמים לשוכר לשלם את דמי […]

פינוי במסגרת הליכי ההוצאה לפועל בזמן של כ- 30 יום בלבד

עם תיקון פרק טז' 4 לתקנות סדר הדין האזרחי, קוצר הליך פינוי המושכר באופן משמעותי. התיקון המשמעותי ביותר בתקנות אלה הוא, ההוראה כי בית המשפט חייב לקבוע מועד לדיון בתביעת פינוי המושכר בתוך 30 יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת כתב ההגנה האחרון.  בפועל, בסמוך לאחר הגשת כתב התביעה, בית המשפט קובע מועד לשמיעת הדיון בתביעה […]

תפריט נגישות