פסק דין פינוי מושכר – בית עסק

בית-משפט השלום בתל אביב – יפו

תא"ח 10215-09-14 כתינה נ' נפתלי ואח'

לפני: כבוד השופט גיא הימן

התובעת:
רוזה כתינה

נגד

הנתבעים: 1. אילן נפתלי
2. דוד נפתלי

תביעה לפינוי מושכר לפי פרק טז4 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984

בשם התובעת: עו"ד אלי מור
בשם נתבע 1: עו"ד יעקב נחום
בשם נתבע 2: עו"ד מרדכי לנצ'נר

חקיקה שאוזכרה:
תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984

פסק-דין (נתבע 1 – אילן נפתלי)
בהסכמת הצדדים, לאחר שראו לקבל את המלצתו של בית-המשפט, נדחית התביעה נגד נתבע 1, ללא צו להוצאות.

בכל ענין החורג מתובענה זו שמורות לכל צד טענותיו.

ניתן היום, א' טבת תשע"ה, 23 דצמבר 2014, במעמד הצדדים. הוקלד למערכת "נט-המשפט" שלא במעמד הצדדים.

פסק-דין (נתבע 2 – דוד נפתלי)
הריני לתן תוקף של פסק-דין להסכמת הצדדים, שגובשה בהמלצתו של בית-המשפט ולפיה:

1. ניתן בזה צו המחייב את נתבע 2 וכל מי מטעמו לפנות את הנכס הנדון – מבנה וסככה ברחוב התעשייה מס' 7 באור יהודה, בגוש 6226, חלקה 42 – ולהשיבו לידי התובעת או מי מטעמה כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ שהכניס.

2. זאת, לא יאוחר מיום 22.4.2015 בשעה 13:00.

3. המועד הנדחה, כאמור בסעיף 2 לעיל, כפוף לתשלומם בידי נתבע 2 של דמי-שכירות בסך 2,000 ש"ח לחודש בתוספת מע"מ. התשלום ייעשה ב-1 לכל חודש, מראש, בצ'ק או במזומן, לידי בתה של התובעת, גב' גלית נחמיאס, כנגד חשבונית.

4. לא ישולמו התשלומים הנ"ל במלואם ובמועד – ייכנס צו הפינוי לתוקף באופן מיידי.

5. בכל ענין שמחוץ לתובענה זו שמורות לכל צד טענותיו.

6. כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, א' טבת תשע"ה, 23 דצמבר 2014, במעמד הצדדים.

חתימה

גיא הימן

צרו איתנו קשר

לקבלת מידע נוסף אנא צרו קשר באמצעות מילוי הפרטים הבאים

תפריט נגישות