פינוי במסגרת הליכי ההוצאה לפועל בזמן של כ- 30 יום בלבד

morlogov.png

עם תיקון פרק טז' 4 לתקנות סדר הדין האזרחי, קוצר הליך פינוי המושכר באופן משמעותי. התיקון המשמעותי ביותר בתקנות אלה הוא, ההוראה כי בית המשפט חייב לקבוע מועד לדיון בתביעת פינוי המושכר בתוך 30 יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת כתב ההגנה האחרון. 

בפועל, בסמוך לאחר הגשת כתב התביעה, בית המשפט קובע מועד לשמיעת הדיון בתביעה לפינוי מושכר, כך שמועד הדיון נקבע כחודשיים ממועד הגשת כתב התביעה.

במאמר זה נעסוק בשאלה כיצד יש לפעול לאחר שניתן פסק דין לפינוי מושכר, כאשר השוכרים לא מקיימים את פסק הדין וממשיכים להחזיק במושכר. 

בטרם תוקנו תקנות ההוצאה לפועל לעניין זה, פינוי שוכר אשר עומד כנגדו פסד דין לפינוי מושכר, היה כרוך בביצוע מספר הליכים שהתובע (הזוכה בתיק ההוצאה לפועל) חייב לבצע, שבמקרה הטוב, אם היה מבצען בדייקנות, במהירות וביעילות, היה עולה בידו לפנות את השוכר פיזית מהמושכר, בתוך כ- 3 חודשים מיום פתיחת תיק ההוצאה לפועל.

כיום, על המשכיר להמתין 15 ימים לפינוי עצמי של השוכר בטרם יוכל להגיש בקשה למימוש פסק הדין לפינוי המושכר ולאחר פתיחת תיק ההוצל"פ לפינוי המושכר, על המשכיר להמתין  20 ימים ממועד ביצוע ה"אזהרה" לשוכר כאשר לאחר מכן ניתן לבצע את פינוי המושכר.

למשכיר "חלון זמנים" של 14 ימים ממועד זה, בהם הוא רשאי לפנות את השוכר מהמושכר.

היה והמשכיר לא יעמוד בלוח זמנים זה, הוא יאלץ לחזור על התהליך שוב עד לפינוי המושכר.

לוח זמנים זה, מאפשר לעורך דין זריז, לפנות את המושכר בתוך 20 ימים ו/או בסמוך למועד זה ממועד מסירת האזהרה לשוכר, וזאת במידה והוא יפעל באופן מהיר ומדויק.

יחד עם זאת, רבים מהשוכרים הבעייתיים, אשר במקרים רבות מפונים ממושכרים שונים, פעם אחר פעם, מודעים לתהליך המשפטי ולפרק הזמן הדרוש לצורך ביצוע הפינוי והם בעצם מנצלים לרעה את הזמן שחולף על פי התקנות, בטרם מבוצע פינוי מושכר בפועל.         

שוכרים אלה, לא רק שלא מפנים את המושכר במועד ובכלל, אלא, שלרב הם גם אינם משלמים את דמי השכירות ואת יתר ההוצאות השוטפות החלים עליהם ונובעים מהסכם השכירות.

 לא למותר לציין, כי מהות הליך זה והמהירות שניתן לפעול באמצעותו, מטרתו בראש ובראשונה לעצור את הנזקים שנגרמים בעקבות אי פינוי המושכר.

כיום, קיים איזון ראוי ונכון לפיו הליך הוצאה לפועל לפינוי מושכר קצר ממשך ההליך בבית המשפט עד לשלב מתן פסק הדין (בניגוד לעבר שאז ההליך בהוצאה לפועל היה ארוך יותר).

ההיגיון הבסיסי העומד אחר מנגנון זה הוא כי לאחר שבית המשפט נתן פסק דין לפינוי המושכר, הרי שיש לאפשר למשכיר לפעול לפינוי המושכר באופן מידי, כאשר בשלב זה (לאחר מיצוי ההליך בבית משפט השלום) ניתנה לשוכר שהות מספקת לפעול למציאת דיור חילופי.

שם המשחק בניהול הליך ההוצאה לפועל לפינוי מושכר הוא יעילות, מהירות ונחישות – שלושת גורמים אלה יחד עם הידע הדרוש לניהול הליך פינוי המושכר בהוצאה לפועל, יביא לתוצאות מהירות ומוצלחות.

המידע המשפטי המוגש נערך ע"י עו"ד אלי מור ומהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי. אלי מור ושות' – חברת עו"ד ונוטריון ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע המשפטי הניתן באתר האינטרנט www.mor-lawyers.co.il  

אלי מור ושות' – חברת עו"ד ונוטריון  טל' 03-6959990

צרו איתנו קשר

לקבלת מידע נוסף אנא צרו קשר באמצעות מילוי הפרטים הבאים

תפריט נגישות