כיצד ניתן לבצע גביית חוב כספי במסגרת תביעה לפינוי מושכר

morlogov.png

תביעת פינוי מושכר אינה כוללת סעד כספי, אלא סעד של פינוי המושכר בלבד.

כלומר, לא ניתן לתבוע במסגרת תביעה לפינוי מושכר לתבוע את דמי השכירות שהשוכר לא שילם, אך ניתן לתבוע ולקבל שכר טרחה והחזר הוצאות בגין ההליך המשפטי.

יחד עם זאת, לעיתים, במסגרת ההליך המשפטי, ניתן להגיע למצב בו גורמים לשוכר לשלם את דמי השכירות שהוא חייב ובכך מצמצמים את הנזק הכספי שנגרם למשכיר.

במקרה בו טיפל משרדנו בדירה ברמלה, בית המשפט הורה על פינוי המושכר בשל הפרות השוכר.

מאחר והשוכר הביע רצון להישאר עוד זמן מה במושכר והתחייב לשלם את דמי השכירות, והמשכיר הסכים כי בכפוף לתשלום דמי השכירות, תינתן לשוכר שהות קצרה נוספת לפינוי המושכר. באופן זה, נערך מנגנון מיוחד בו ניתן צו פינוי מושכר אשר נדחה מעת לעת או במקצת בכפוף לתשלום בפועל של דמי השכירות.

מנגנון זה קיבל תוקף של פסק דין מחייב.

כך, במקרה זה, הושגו שתי מטרות:

מטרה אחת, ניתן צו לפינוי המושכר שבסופו השוכר יפנה את המושכר ויחזיר את החזקה למשכיר.

מטרה שניה, בוצעה גבייה משמעותית של חוב דמי השכירות ובכך המשכיר צמצם את החשיפה הכספית שנגרמה לו בעקבות אי תשלום דמי השכירות ע"י השוכר. יוער כי במצבים מסוימים ניתן אף להביא לגביית כל החוב של השוכר.

יש לקחת בחשבון כי לא בכל תביעה לפינוי מושכר ניתן לעשות שימוש במנגנון מעין זה, שכן, ראשית, השוכר צריך להביע נכונות לשלם את החוב  ולשלם בפועל את דמי השכירות ושנית, המשכיר צריך להסכים להשאיר את השוכר עוד זמן מה במושכר.

לעיתים, כל שמבקש המשכיר הוא את פינוי המושכר כאשר בשלב זה נושא גביית דמי השכירות אינו בראש מעייניו. כמו כן, במקרים רבים, השוכר כלל אינו בעל יכולת תשלום ולכן לא ניתן להגיע עמו כלל להסדר כספי.

ניסיונו הרב של משרדנו בתחום פינוי מושכר, מאפשר תמרון משפטי יעיל בהתאם לטובת הלקוח כאשר אנו מנסים להשיג עבורו את שתי המטרות שסקרנו לעיל: פינוי מושכר וגביית חוב דמי השכירות.

המידע המשפטי המוגש נערך ע"י עו"ד אלי מור ומהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי. מור ושות' – חברת עו"ד ונוטריון ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע המשפטי הניתן באתר האינטרנט www.mor-lawyers.co.il  

מור ושות' – חברת עו"ד ונוטריון  טל' 03-6959990

צרו איתנו קשר

לקבלת מידע נוסף אנא צרו קשר באמצעות מילוי הפרטים הבאים

תפריט נגישות