כיצד מתנהל הליך פינוי מושכר?

morlogov.png

תקנות סדר הדין האזרחי קובעות כי תביעה לפינוי מושכר תוגש לבית המשפט השלום אשר בתחום סמכותו נמצא המושכר.

תביעה לפינוי מושכר לא תכיל סעדים נוספים פרט לסעד פינוי המושכר, אך למשכיר ניתנת רשות  להגיש תביעה נוספת הכוללת סעדים כספיים בהליך משפטי נוסף ונפרד ללא צורך בקבלת רשות מבית המשפט. כך למעשה ניתן לתובע אפשרות לפצל את סעדי התביעה מיד עם הגשתה. 

בית המשפט יקבע מועד לדיון בתביעת הפינוי לא יאוחר מ- 30 יום מהמועד האחרון להגשת כתב ההגנה האחרון, למרות שבפועל המועד שנקבע יכול לעלות במקצת על 30 יום. 

אלא שגם הליך זריז זה אינו פותר את הנזק הכספי שנגרם למשכיר בתקופה זו.

באופן טבעי, ככל שחולף זמן ארוך יותר עד למתן פסק דין המורה על פינוי המושכר, הנזק הכספי שנגרם למשכיר גדל, וביתר שאת, כאשר אין למשכיר בטוחות טובות כמו ערבות בנקאית ו/או שטר חוב עם ערבים וכן, ערבים לחוזה השכירות עצמו. 

הדרך להתגבר על חוסר זה, היא להקדים ולהגיש תביעה כספית כנגד השוכרים ו/או הערבים, אם ישנם, וזאת כבר במקביל לתביעת הפינוי ו/או לפעול כנגדם במסגרת הליכי ההוצאה לפועל לצורך גביית חוב דמי השכירות ויתר הנזקים שהשוכר גרם למושכר.

כאשר שוכר מפסיק לשלם ו/או מפר את חוזה השכירות באופן המביא לביטולו, יש להקדים ולפעול לפינוי המושכר בדרך משפטית ובמהירות, או במילים אחרות, יש להגיש תביעת פינוי ולנקוט פעולות לגביית חוב דמי השכירות.

לעיתים קרובות המשכיר ממשיך ליפול בפח שטומן לו השוכר אשר מבטיח לו כי דמי השכירות ישולמו "בעוד יום יומיים" והבטחות סרק נוספות. בכך קונה לו השוכר זמן נוסף בנכס ואילו המשכיר מגדיל את נזקיו. לכן, כאשר המשכיר מבין כי אין מנוס מפינוי המושכר בדרך משפטית, עליו לפעול באופן מידי לעצירת נזקיו.

תמיד חשוב ומומלץ למשכיר לבחון היטב את השוכר הפוטנציאלי בין היתר באמצעות עריכת  חוזה שכירות מתאים ומקצועי, הכולל ערובות ובטחונות מרביים.

המידע המשפטי המוגש נערך ע"י עו"ד אלי מור ומהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי. אלי מור ושות' – חברת עו"ד ונוטריון ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה לתוצאות הנובעות משימוש הקוראים במידע המשפטי הניתן באתר האינטרנט www.mor-lawyers.co.il

אלי מור ושות' – חברת עו"ד ונוטריון  טל' 03-6959990

צרו איתנו קשר

לקבלת מידע נוסף אנא צרו קשר באמצעות מילוי הפרטים הבאים

תפריט נגישות